logo

Fondul de Inovatii Sociale din Moldova, Asociatie Obsteasca

 
 
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • i10.jpg
               Open Tenders Invitație prezentare oferte lucrări civile / Concurs selctare responsabil tehnic

Embassy of the Slovak Republic in Moldova

  parteneri

Invitație prezentare oferte lucrări civile / Concurs selctare responsabil tehnic
07 September 2019

EU4Energy_new_logo                                                                                                                    CoM_logo

!!!CORECTARE - Termen extins pina la 15 Octombrie 2019!!!

Doar companiile invitate sunt eligibile să participe


INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

și

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

APL din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă, beneficiază de un grant din partea Uniunii Europene prin intermediul programului „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP) pentru implementarea proiectului ”Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă”. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului ”Renovarea sistemului de iluminat public cu corpuri LED (540 buc)” din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă.

Gestionarul proiectului - AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova ONG și Beneficiarul proiectului – Primăria s. Feștelița, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

1. Companiile de construcții interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

2. Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supraveghea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect. 

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor similare supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispună de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile și Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic  se depun pînă pe data de 15 octombrie 2019, ora 11.00, în adresa d-lui Liviu Andriuta, Lider de echipă, AO “Fondul de Inovații Sociale din Moldova” ONG, str. M. Eminescu nr. 27, MD-2012, mun. Chișinău, Moldova, (oficiul BCI). Rezultatele evaluării ofertelor vor fi făcute publice pe pagina www.fism.pro.md.

Persoana de contact: dl Dumitru Roșcovan, Manager de Proiect, GSM: 0692 41 847,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .

 
ABONARE NOUTATI  
Concursuri  
Anunturi