Centrul de Excelență prin pilotarea tehnologiilor de Eficiență Energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă în s. Feștelița, rn Ștefan-Vodă.

Grație suportului financiar al Uniunii Europene, în anul 2021 Centrul de Excelență în Eficiență Energetică (CEEE) din s. Feștelița devine funcțional! Acesta este un model unic de conjugare a eforturilor diferitor donatori în domeniul Eficienței Energetice (EE)  în Republica Moldova și are ca misiune înregistrarea, monitorizarea și diseminarea la nivel național a rezultatelor și beneficiilor obținute de comunitate în domeniul EE, în urma implementării celor 10 subproiecte de infrastructură, și anume:

 1. Construcția parcului fotovoltaic (312kWh, 1000 panouri X 400W);
 2. Construcția a 3 sisteme fotovoltaice de tip on-grid la grădiniță, gimnaziu, primărie (cumulativ 40kWh);
 3. Construcția a 4 cazangerii pe bază de biomasă la grădiniță, gimnaziu, primărie, casa de cultură (cumulativ 561 kW);
 4. Dotarea grădiniței cu sistem de panouri solare pentru încălzirea apei calde menagere;
 5. Construcția iluminatului public stradal și a sistemului de monitorizare și dirijare inteligentă ETAPA I (265 corpuri LED instalate pe 10,5 km de rețea);
 6. Eficientizarea energetică a primăriei prin termoizolare și aplicare a tehnologiilor de EE (pretendent la etichetarea nZEB – clădire cu consum de energie aproape egal cu zero);
 7. Plantarea culturilor energetice de rotație scurtă (5 ha);
 8. Construcția sălii de ședințe pentru Centrul de Excelență în Eficiență Energetică;
 9. Crearea Centrului de Reciclare ECO și dotarea acestuia cu echipament de cusut, pentru prevenirea pandemiei Covid-19;
 10. Crearea Centrului Educațional ECO la grădiniță și dotarea acestuia cu calculatoare;

CEEE, ca model de replicare, este adresat tuturor autorităților publice locale din țară, dar și organizațiilor private, care doresc să implementeze proiecte de îmbunătățire a EE pe bază de schimb de bune practici sau să-și promoveze într-un mod performant și transparent activitățile în domeniul dat.

Situat în incinta primăriei localității, CEEE dispune de o sală spațioasă, bine amenajată, dotată cu mobilier și echipament performant de monitorizare, care înregistrează și afișează în direct pe ecran toate datele cu referire la performanța instalațiilor de EE din comunitate, produsul de energie final, consum, economii și beneficii de mediu. Cifre și rezultate reale ce pot fi utilizate de către APL sau experți în cadrul unor seminare, ședințe, vizite de studiu. De menționat, sala CEEE are menire multifuncțională și poate servi pentru comunitate și ca sală de ceremonii festive sau de ședințe.

Costul total al proiectului este de 800 000 EUR, dintre care 500 000 EUR reprezintă Grantul UE, iar 300 000 EUR – contribuția națională și locală (Agenția pentru Eficiență Energetică, APL s. Feștelița, Consiliul Raional Ștefan-Vodă, populația s. Feștelița).

Adițional, în calitate de valoare adăugată la proiectul menționat, echipa de implementare AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova ONG și Primăria s. Feștelița, au reușit să implementeze alte 3 sub-proiecte importante cu costul cumulativ de peste 250 000 EUR, și anume:

 1. Extiderea rețelei de iluminat public stradal și a sistemului de monitorizare și dirijare inteligentă ETAPA II (300 corpuri LED instalate pe 12 km de rețea) cu suportul financiar al Corporației Financiare Nordică de Mediu (NEFCO). Cost total de 125 000 EUR, dintre care 112 000 EUR reprezintă Creditul NEFCO;
 2. Eficientizarea energetică a gimnaziului Feștelița prin termoizolarea clădirii, cu suportul financiar al Facilității Globale de Mediu (GEF UNDP Moldova). Cost total de cca 65 000 EUR, dintre care 42 200 EUR reprezintă Grantul GEF;
 3. Renovarea sălii de sport, vestiarelor, cantinei (care este și sală de festivități), construcția grupurilor sanitare cu dușuri moderne în gimnaiziul din s. Feștelița, cu suportul financiar al USAID în sumă de 60 000 EUR.

Astfel, echipa de implementare AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova ONG și Primăria s. Feștelița au demonstrat în practică:

 1. Fiecare EUR investit de Uniunea Europeană în dezvoltarea comunitară generează investiții (co-finanțări) adiționale proporționale din partea altor donatori. Astfel, în perioada 2018-2021 s. Feștelița a beneficiat de investiții în valoare de peste 1 mln EUR, dintre care cca 50% reprezintă Grantul UE;
 2. Sinergia mai multor donatori internaționali, naționali și locali pentru soluționarea problemelor de infrastructură comunitară este una funcțională (Uniunea Europeană + Agenția pentru Eficiență Energetică + APL s. Feștelița + Consiliul Raional Ștefan-Vodă + populația s. Feștelița + NEFCO + GEF UNDP Moldova + USAID);
 3. Metodologiia de cooptare a diferitor instrumente financiare, precum Grant + Credit + Contribuția națională/locală, reprezintă o soluție modernă de dezvoltare comunitară durabilă;

Abordarea menționată mai sus a permis atingerea obiectivului general al proiectului de a contribui la realizarea politicii energetice locale durabile din s. Feștelița asumate în cadrul Convenției Primarilor, abordînd astfel securitatea energetică, economia de energie, eficiența energetică și reducerea emisiilor de CO2.

Această publicație este realizată în cadrul proiectului “Crearea Centrului de Excelență prin pilotarea tehnologiilor de Eficiență Energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă” implementat de AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova ONG în parteneriat cu primăria s. Feștelița. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstraționale” (CoM-DeP). Responsabilitatea pentru conținutul publicației revine partenerilor de implementare a proiectului și nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.