Activitati Curente

  • Elaborarea și implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte inovaționale, concepte, idei la nivel local/raional/naţional/transfrontalier, atragerea resurselor financiare interne şi externe în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova;
  • Acordarea asistenţei şi consultanţei autorităţilor publice locale la conceperea, scrierea şi implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă locală/regională;
  • Dezvoltarea și consolidarea democrației locale, statului de drept, respectarea drepturilor cetățenilor în procesul de luare a deciziilor;
  • Sprijinirea şi creşterea capacităţilor  autorităţilor  publice locale, societăţii civile, oamenilor de afaceri şi comunităţii în ansamblu în vederea fortificării eforturilor  comune pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi a mediului ambiant prin dezvoltarea durabilă locală şi regională şi  promovarea valorilor europene;
  • Asistenţă şi consultanţă privind buna guvernare la nivel local;
  • Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării IMM-urilor la nivel local, regional şi transfrontalier prin diverse proiecte şi programe adresate oamenilor de afaceri, autorităţilor publice locale, altor organizaţii neguvernamentale care oferă servicii pentru dezvoltarea economică şi a mediului de afaceri;