logo

Fondul de Inovatii Sociale din Moldova, Asociatie Obsteasca

 
 
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • i10.jpg
               Open Tenders ANUNȚ EXTINDERE TERMEN CONCURS

Embassy of the Slovak Republic in Moldova

  parteneri

ANUNȚ EXTINDERE TERMEN CONCURS
01 October 2019

EU4Energy_new_logo                                                                                                                    CoM_logo

ANUNȚ EXTINDERE TERMEN

pentru companiile invitate la concurs

În conformitate cu prevederile PRAG, pentru a permite potențialilor contractori să beneficieze de 30 zile pentru pregătirea ofertelor, termenul limită anunțat pe pagina web pe data de 7.09.2019, redactat pe data de 24.09.2019 va fi citit în următoare redacție:

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile și Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic  se depun pînă pe data de 25 octombrie 2019, ora 11.00.

Important! - Unele prevederi din Instructinile pentru ofertanti (lucrari de constructie) au fost modificate, conform anexei la acest articol. Versiunea acestui document va prevala asupra celui expediat in dosarul pentru procurari.


INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

și

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

APL din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă, beneficiază de un grant din partea Uniunii Europene prin intermediul programului „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP) pentru implementarea proiectului ”Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă”. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului ”Renovarea sistemului de iluminat public cu corpuri LED (540 buc)” din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă.

Gestionarul proiectului - AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova ONG și Beneficiarul proiectului – Primăria s. Feștelița, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

1. Companiile de construcții interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

2. Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supraveghea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect. 

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor similare supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispună de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile și Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic  se depun pînă pe data de 25 octombrie 2019, ora 11.00, în adresa d-lui Liviu Andriuta, Lider de echipă, AO “Fondul de Inovații Sociale din Moldova” ONG, str. M. Eminescu nr. 27, MD-2012, mun. Chișinău, Moldova, (oficiul BCI). Rezultatele evaluării ofertelor vor fi făcute publice pe pagina www.fism.pro.mdPersoana de contact: dl Dumitru Roșcovan, Manager de Proiect, GSM: 0692 41 847, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .

 
ABONARE NOUTATI  
Concursuri  
Anunturi