logo

Fondul de Inovatii Sociale din Moldova, Asociatie Obsteasca

 
 
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • i10.jpg
               About MSIF

Embassy of the Slovak Republic in Moldova

  parteneri

About PA ”Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova” NGO

PA ”Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova” NGO implements the following projects:

Denumirea proiectului 1 - Construcția / reabilitarea sistemului de canalizare în satul Copceac, UTAG, Moldova

Donatorul - Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și Rotary Club Germania

Acordul în baza căruia se implementează proiectul - Proiect nr. 2015.0631.0  din 01.03.2015

Statut proiect - FINISAT pe 31.08.2017

Bugetul total al proiectului (MDL) – 9 596 000

Sectoarele (conform OECD) – APĂ ȘI CANALIZARE

Descrierea proiectului - Proiectul va extinde aria de acoperire a serviciilor de canalizare, fapt ce va favoriza păturile defavorizate ale populației, care de obicei sunt conectate ultimile la serviciile de infrastructură publică. Acesta va îmbunătăți infrastructura de canalizare existentă dar și va facilita construcția unei stații noi de tratare a apelor reziduale și unei noi rețele da canalizare. Acțiunea deasemenea va dezvolta capacitățile APL de a pregăti, evalua și supraveghea implementarea proiectului de canalizare, astfel contribuind la dezvoltarea capacităților APL de a implementa strategia locală de aprovizionare cu apă și sanitarie.

Obiectivul de bază - de a contribui la protecția mediului și îmbunătățirea bunăstării populației din s. Copceac prin eficientizarea calității și durabilității serviciilor de purificare a apelor reziduale și de sanitarie.

Obiectivele specifice (componentele proiectului)

 1. Îndeplinirea lucrărilor civile, prestarea asistenței tehnice și susținerea costurilor operaționale în reabilitarea / construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare;
 2. Îmbunătățirea funcționării sistemului de canalizare pentru majorarea calității și eficienței serviciilor;
 3. Implicarea populației, administrației publice locale și a sectorului privat în cele menționate mai sus.

Activităţile proiectului:

- Construcția unei stații noi de epurare a apelor reziduale cu capacitatea de 100 m.c./zi (1 unitate);

- Reabilitarea rețelei vechi de canalizare (2 km);

- Construcția unei rețele noi de canalizare (1,3 km);

- Conectarea gospodăriilor la rețelele de canalizare;

- Organizarea campaniilor și seminarelor de conștientizare a publicului pentru managementul efectiv a resurselor acvatice la nivel de comunitate.


Denumirea proiectului 2 - Reconstrucția parțială a rețelei de aprovizionare cu apă în satul Copceac, UTAG, Moldova .

Donatorul - Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională de Dezvoltare (SlovakAID).

Acordul în baza căruia se implementează proiectul - Proiect nr. SAMRS/SG/2015/03MD  din 15.07.2015.

Statut proiect - FINISAT pe 07.12.2015

Durata proiectului – 6 luni

Bugetul total al proiectului (MDL) – 159 000.

Sectoarele (conform OECD) – APĂ ȘI CANALIZARE.

Descrierea proiectului - Proiectul va extinde aria de acoperire a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă pe str. Pavlova din s. Copceac și va îmbunătăți infrastructura existentă de aprovizionare cu apă. Acțiunea deasemenea va dezvolta capacitățile APL de a pregăti, evalua și supraveghea implementarea proiectului de aprovizionare cu apă, astfel contribuind la dezvoltarea capacităților APL de a implementa strategia locală de aprovizionare cu apă și sanitarie.

Obiectivul de bază - de a contribui la creșterea nivelului de sănătate a populației, protecția mediului și îmbunătățirea bunăstării populației din s. Copceac prin eficientizarea calității și durabilității sistemului de aprovizionare cu apă

Obiectivele specifice (componentele proiectului)

 1. Îndeplinirea lucrărilor civile, prestarea asistenței tehnice în reabilitarea / construcția parțială a sistemului de aprovizionare cu apă;
 2. Îmbunătățirea funcționării sistemului de aprovizionare cu apă pentru majorarea calității și eficienței serviciilor;
 3. Implicarea populației, administrației publice locale și a sectorului privat în cele menționate mai sus.

Activităţile proiectului

- Reabilitarea rețelei vechi de aprovizionare cu apă (1730 m) de pe strada Pavlova, s. Copceac;

- Restaurarea drumului (variantă albă) deteriorat în rezultatul lucrărilor de săpare (tatonarea tranșeelor cu piatră spartă)

- Conectarea a 125 gospodării la rețele renovate de aprovizionare cu apă.

 
ABONARE NOUTATI  
Concursuri  
Anunturi